•  
  •  

دتکتور اعلام حریق شعلهMiniMax

  • دتکتورهای اعلام حریق آلمانی برند MiniMax دارای تاییدیهUL