اطفا حریق وایکینگ Viking

اطفا حریق گازی Viking

سیستم اطفا حریق OxeoFire محصول کمپانی Viking آمریکا می باشد که از نیتروژن و آرگون برای اطفا حریق استفاده می کند .این گاز های بی اثر به طور خاص جهت اطفا حریق در محیط های با ریسک بالا موثر می باشند و با قابلیت هایی نظیر ، نارسانای الکتریکی و عدم برجای گذاری پسماند ، به سیستمی مناسب برای حفاظت از محیط های حاوی تجهیزات ارزشمند و حساس تبدیل شده اند.

اطفا حریق وایکینگ Viking

دریافت کاتالوگ

سیستم اطفا حریق OxeoFire دارای اثری سه بعدی در منطقه ی مورد اطفا می باشد.

گاز تخلیه شده به صورت همگن در هنگام وقوع حریق در محیط پراکنده می شود و اکسیژن را از منبع حریق جدا می نماید. حتی منابع حریق پنهان را نیز بلافاصله اطفا می نماید.

این سیستم همچنین برای حفاظت از فضاهایی با حضور مایعات قابل اشتعال و دیگر موار خطرناک مناسب می باشد.

علاوه بر حفاظت از فضای تحت پوشش ، این سیستم همچنین حفاظتی قابل اعتماد برای تاسیساتی نظیر رک های سرور و کنترل ارائه می دهد.