ماژول آدرس پذیر مالترون (MULTRON)

ماژول آدرس پذیر مالترون سنگاپور

ماژول های آدرس پذیر به عنوان رابطی بین پنل های اعلام حریق آدرس پذیر و تجهیزاتی که در سیستم اعلام حریق ایفای نقش می کنند می باشند.  این ماژول ها با کلیه انواع پنل های آدرس پذیر مالترون سازگاری دارند. این ماژول ها به منظور فراهم نمودن خروجی 24 ولت برای راه اندازی زنگ اخطار , آژیر الکترونیکی یا فلاشر استفاده می گردد.