دتکتور حرارت اپتیکال SD3

دریافت کاتالوگ

دتکتور حرارت اپتیکال مدل MA05 محصول کمپانی SD3 فرانسه دارای یک خروجی چراغ ریموت و امکان تشخیص حرارت ثابت و نرخ افزایشی با حساسیت دمای 62 درجه سانتیگرادو مطابق با استاندارد EN54 می باشد.

دتکتور اعلام حریق SD3

دریافت کاتالوگ

دتکتور شعله مادون قرمز آدرس پذیر مدل IR95+S95 به همراه پایه محصول کمپانی SD3  فرانسه دارای یک خروجی چراغ ریموت و مطابق با استاندارد EN54 می باشد. سازگاری کامل جهت نصب روی زون های کنترل پنل  را دارا می باشد.

دتکتور دود اپتیکال SD3

دریافت کاتالوگ

دتکتور دود اپتیکال آدرس پذیر با مدل OA05 محصول کمپانی SD3 فرانسه دارای یک خروجی چراغ ریموت مطابق با استاندارد EN54_7 بوده و سازگاری کامل جهت نصب روی زون های سری کنترل پنل های متعارف SD3 را دارا می باشد.

دتکتور حرارت آدرس پذیر SD3

دریافت کاتالوگ

دتکتور حرارت آدرس پذیر مدل TA05 محصول کمپانی SD3 فرانسه دارای یک خروجی چراغ ریموت و امکان تشخیص حرارت ثابت و نرخ افزایشی با حساسیت دمای 62 درجه سانتیگراد یا افزایش دمای 9 درجه ای در 1 دقیقه می باشد.