دتکتور آدرس پذیر SD3

دریافت کاتالوگ

دتکتور حرارت آدرس پذیر مدل TA05 محصول کمپانی SD3 فرانسه دارای یک خروجی چراغ ریموت و امکان تشخیص حرارت ثابت و نرخ افزایشی با حساسیت دمای 62 درجه سانتیگراد یا افزایش دمای 9 درجه ای در 1 دقیقه می باشد.