دتکتورهای گاز با فناوری نیمه هادی

  • مانیتورینگ گازهای سمی در 4 نقطه بطور مداوم
  • استفاده از تکنولوژی Chemcassette
  • خروجی آنالوگ و سریال جهت اجرای آسان
  • دارای اینترفیس LonWorks