دتکتور گاز خانگی نوتیفایر

 • مناسب برای تشخیص خطرات
 • بدون نیاز به کالیبراسیون
 • قابلیت تشخیص گازهای ظبیعی

 

دتکتور گازی خانگی

 • فراهم کننده حفاظتی کامل و مطمئن در برابر نشت Co
 • دارای آلارم سمعی بصری به محض تشخیص Co
 • دقت و اطمینان کامل برای 5 سال
 • استفاده از تکنولوژی پیشرفته سنسور الکتروشیمیایی
دتکتور گاز خانگی نوتیفایر

 • اعلام حطر در شرایط نشت گاز طبیعی
 • مناسب برای کاربرد در خانه و یا کاروان
 • دارای تاییدیه EN50194
 • دارای سطوح آلارم زیاد و کم
دتکتور گازی خانگی نوتیفایر

 • محبوب ترین محصول اعلام مونوکسید کربن در اروپا
 • دقت و اطمینان کامل برای 5 سال
 • دارای آلارم سمعی بضری به محض تشخیصCo
 • دارای تاییدیه EN50291