دتکتورهای گاز مصرف کننده خانگی

  • فراهم کننده حفاظتی کامل و مطمئن در برابر نشت Co
  • دارای آلارم سمعی بصری به محض تشخیص Co
  • دقت و اطمینان کامل برای 5 سال
  • استفاده از تکنولوژی پیشرفته سنسور الکتروشیمیایی