دتکتورهای گاز مصرف کننده خانگی

  • اعلام حطر در شرایط نشت گاز طبیعی
  • مناسب برای کاربرد در خانه و یا کاروان
  • دارای تاییدیه EN50194
  • دارای سطوح آلارم زیاد و کم