دتکتورهای گاز چندگانه نوتیفایر

  • قابلیت تشخیص 4 نوع گاز بطور همزمان
  • کم وزن و مناسب جهت حمل کردن
  • طراحی شده برای محیط های صنعتی بطور دائم
  • ایجاد حفاظتی قابل اطمینان در برابر گازهای خطرناک
  • دارای تاییدیه ATEX