دتکتورهای گاز چندگانه نوتیفایر

  • دارای سنسور IR جهت تشخیص گازهای متان و Co2
  • قابلیت تشخیص 4 نوغ گاز بطور همزمان
  • توانایی تشخیص 2 نوع گاز سمی
  • کاربری ساده و نگه داری آسان
  • دارای تاییدیه ATEX