• 02191070097
 • 09155039599
 • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 • Sat - Thr 8:00 - 16:00

ارزیابی ریسک حریق F.R.A.M.E

ارزیابی ریسک حریق F.R.A.M.E

وقوع حریق در ساختمان های مسکونی، مجتمع های تجاری و صنایع مختلف همه ساله باعث بوجود آمدن خسارات جانی،مالی و زیست محیطی فراوانی به جوامع می شود. در کشور ما سالیانه حدود 1400 نفر در اثر آتش سوزی کشته شده و بیش از 4500 نفر به سختی مجروح می شوند. همچنین قریب 450 میلیارد ریال خسارت بر جامعه تحمیل می شود. از این رو بهره گیری از روش های نوین ایمنی که بر پیشگیری از وقوع حادثه تاکید دارند، اهمیت فراوانی پیدا می کنند.تکنیک های ارزیابی و مدیریت ریسک از جمله این روش هاست.

 F.R.A.M.E به معنای متد ارزیابی ریسک حریق برای مهندسین می باشد.این متد ارزیابی حریق سیستماتیک را بر اساس شدت ترکیب ، احتمال وقوع و شدت  حریق برای ساختمان ها امکان پذیر می نماید.این متد در سال  1970 در سویس پایه گذاری شد. F.R.A.M.E ابزاری است که به مهندسین جهت شناسایی حفاظت از حریق و ارزش موثر برای ساختمان ها موجود کمک می کند. البته علاوه بر آن، شناسایی و ارزیابی ریسک حریق را نیز انجام داده و طرح های جایگزین را برای سطوح ریسک قابل مقایسه بیان می کند. هدف متد F.R.A.M.E اندازه گیری ریسک در ساختمان ها جهت حفاظت و نگه داری مواد داخل آن می باشد. در واقع یک ارزیابی سیستماتیک از همه فاکتورهای اثر گذار است که نتایج نهایی به صورت یک عدد بیان شده و جنبه های مثبت و منفی آن را ارزش گذاری می کند. این متد که تنها برای تاسیسات و مکان های بسته و ساختمان ها کاربرد دارد، به متخصصین ایمنی کمک می کند تا جنبه های مختلفی که در سطح مقابل می آید را در انجام کارشان در نظر بگیرند :

1-طراحی مقررات حفاظت از حریق

2-چک کردن مقررات و تدارکات لازم برای ارزیابی سطح ریسک ، قبل از هر گونه طراحی

3-تخمین پتانسیل خسارت

4-بررسی و در نظر گرفتن تجهیزات ساختمان

5-کنترل کیفی( در این متد یک مرور سیستماتیک بر روی بیشترین فاکتورهای موثر بر روی ریسک حریق صورت می گیرد.)

اصول اولیه و پایه ای :

پنج اصل و ایده برای F.R.A.M.E وجود دارد :

1-حفاظت کافی میان خطر و تهدید و حفاظت و تماس وجود داشته باشد.

2-شدت ، فرکانس و تماس بعنوان فاکتور تاثیر گذار بیان شده است.

3-زمانی یک حریق شدت می گیرد که تکنیک های حفاظتی ضعیف شده باشند.

4-برای افراد و تجهیزات  و فعالیت ها، محاسبات مجزا صورت گیرد.

5-برای هر بخش ، هر طبقه و واحد کاری یک محاسبه صورت می گیرد.

 

قانون اول :

تعادل میان ریسک حریق و طراحی حفاظتی حریق برای استفاده کنندگان پیشنهاد شده است. در تعادل در سطحی واقع شده است که ضرر و زیان خطر جدی کمتر از 10 % کل بخش خواهد بود.

برای زندگی ایمن ، سطح حفاظتی زمانی بدست می آید که مرگی وجود نداشته باشد. بر اساس آمارها، در کشورهای اروپایی در هر سال ، 5 نفر از هر میلیون نفر، قربانی حریق می شوند.

F.R.A.M.E با حساسیت کلی روی کار، حتی مشاغل منقطع را نیز در برمی گیرد.

 

قانون دوم :

شدت و احتمال تماس در فرمول ها و فاکتورها در نظر گرفته می شود.
قدم اول: فاکتور
p که پتانسیل ریسک می باشد و منعکس کننده شدت می باشد.

قدم دوم: مقادیر عددی که از اندازه گیری سطح تماس حاصل می شود. این عناصر شامل :

منبع احتراق، مقدار و محتوی ماده و اهمیت اقتصادی است که در سطح ریسک قابل قبولA تعریف می شود.

قدم سوم: فاکتور تاثیر گذار در سطح حفاظتی می باشد که در سطح D تعریف شده و از چندین تکنولوژی حفاظتی ترکیب شده است. شامل:

- عامل اطفای کلی آب

- حفاظت ساختمان

- متدهای تشخیص و اعلام اطفای حریق     

- فراهم آوردن سیستم اطفای حریق دستی

- تهیه سیستم خاموش کننده اتوماتیک

- تجهیزات عمومی و اختصاصی برای آتش

- جداسازی فیزیکی برای ریسک

- بازیافت

این عناصر، کمیت و کیفیت حفاظت حریق را برای  شرایط ویژه تعریف می کنند.

مقادیر عددی و شمارشی برای حفاظت در سطح حفاظتی می باشد.

نکته: محاسبه برای هر شرایطی در نظر گرفته شود : ابتدا برای ساختمان ها و محتویات آن ، سپس برای افراد و نهایتا برای فعالیت ها و کارهایی که در ساختمان رخ می دهد.

در این سه محاسبه باید بدترین مورد برای هر سه گروه در نظر گرفته شود. مثلا : برای  ساختمان ها و محتویات آن، خرابی کل ساختمان، بدترین حالت است. حریق خطرناکی که جان افراد را بگیرد ، یک تهدید می باشد و برای فعالیت ها ، حریقی که به هر چیزی ضرر و آسیب برساند ، حتی بدون اینکه خرابی کامل بوجود آورد.، بعنوان بیشترین ضرر در نظر گرفته می شود.

برای هر بخش محاسبات جداگانه ای در نظر گرفته می شود. برای یک ساختمان چند طبقه ، هر طبقه باید جداگانه محاسبه و برای یک ساختمان با چندین بخش متفاوت نیز باید مجزا حساب شود.

تعاریف و فرمول های پایه ای :

1- ساختمان و تجهیزات آن

 •    ریسک حریق R   اینگونه محاسبه می شود :   R = P / ( A*D )

P    = پتانسیل ریسک  A = ریسک قابل قبول   D = سطح حفاظتی

 

 •   پتانسیل ریسک :  P = q * I * g * e * v * z    

 Q    = بار حریق     i = فاکتور گسترش     g = فاکتور مساحت

e    = فاکتور سطح     v = فاکتور تخلیه    z = فاکتور دست یابی

 

 •   ریسک قابل قبول :  A = 1.6 – a – t – c

a    = فاکتور فعالیت     t = فاکتور زمان تخلیه ­c    = فاکتور مقدار (حجم)

 

 •   فاکتور سطح حفاظتی :   D = W * N * S * F

W    = زخیره آب     n= حفاظت نرمال    s = حفاظت ویژه   f = تحمل حریق

 

2-افراد

 •   ریسک حریق R1 بدین نحو محاسبه می شود :      R1 = P1 / ( A1 * D1 )

R1    = ریسک حریق     P1= پتانسیل ریسک   A1=ریسک قابل قبول   D1=ریسک حفاظتی

 

 •   پتانسیل ریسک :  P1 = q * I * g * e * v * z   

 Q    = بار حریق     i = فاکتور گسترش     g = فاکتور مساحت

e    = فاکتور سطح     v = فاکتور تخلیه    z = فاکتور دست یابی

 

 •   ریسک قابل قبول :  A1 = 1.6 – a – t – r

a    = فاکتور فعالیت     t = فاکتور زمان تخلیه ­r    = فاکتور محیط

 

 •   فاکتور سطح حفاظتی :  D1 = N * U

D1    = فاکتور سطح حفاظتی    N= فاکتور حفاظتی طبیعی   U= فاکتور فرار

 

3-فعالیت ها

 •   ریسک حریق R2 بدین نحو محاسبه می شود : R2 = P2 / ( A2 * D2 )

R2    = ریسک حریق    P2= پتانسیل ریسک   A2=ریسک قابل قبول   D2=ریسک حفاظتی

 

 •   پتانسیل ریسک :  P2 = q * I * g * e * v * z    

 Q        = بار حریق     i = فاکتور گسترش     g = فاکتور مساحت

e    = فاکتور سطح     v = فاکتور تخلیه    z = فاکتور دست یابی

 •   ریسک قابل قبول :  A2 = 1.6 – a – t – d

a    = فاکتور فعالیت     t = فاکتور زمان تخلیه ­d    = فاکتور وابستگی

 

 •   فاکتور سطح حفاظتی :  D2 = W * N * S * Y

D2      = فاکتور سطح حفاظتی    w= فاکتور زخیره آبN    = فاکتور حفاظت طبیعی   S= حفاظت ویژه   Y=فاکتور بازیافت

 

استفاده از نتایج

هدف محاسبه F.R.A.M.E تعیین این است که آیا یک تعادل میان اقدامات حفاظتی و پتانسیل خطرات و احتمال وقوع آنها وجود دارد؟

برای حفاظت کافی ، باید مقدار ریسک کمتر یا میاوی ریسک باشد.مهمترین نتایج تعیین ریسک از این متد به صورت زیر خلاصه می شود :

1- این متد ، ارزیابی را در وسعت و اندازه هر خطر بیان می کند و با تغییراتی می تواند آن را به سطح قابل قبولی رساند

2- در جایی که سیستم های حفاظت از حریق جهت کامل کردن با حداقل تجهیزات طراحی شده اند ولی این حفاظت ممکن است برای ساختمان ها ، فعالیت ها و افراد کافی نباشد ، مناسب است.

3- بعد از محاسبات اولیه ، بنظر می رسد که برخی از اصلاحات لازم است ارتقا یابد.این متد و محاسبات آن به نتایج نهایی کمک می کند و باعث می شود که طراحی سیستم اطفا حریق صورت گیرد.

محاسبات عملی :

قبل از شروع محاسبات عملی ، جمع آوری همه اطلاعات ضروری است.

1-از آنجایی که ارزیاب برای هر بخش نیاز به توصیف دارد ، اذا باید اطلاعاتی در خصوص هر بخش جمع آوری شود. زمانیکه اطلاعات جمع آوری شدند، نیاز به فاکتورهای P , P1 , P2 است.

2-مرحله بعدی محاسبه ریسک قابل قبول می باشدA , A1 , A2 که شاخصی را می دهد که بیشترین نیاز حفاظتی شدید و قوی را ارائه می دهد.

3-مرحله بعد محاسبه مقادیر F , S , N , W است که توسط سیستم حفاظتی پیشنهاد می شود.زمانی که سطح حفاظت کافی نباشد ، نیاز به محاسبه مجدد است. ممکن است محاسبه دوم سطح حفاظت متفاوتی ارائه دهد. لذا راه حل های متفاوت باید مقایسه شود. از این رو حفاظت کافی از برآیند محاسبات انجام شده برای ساختمان تعریف می شود و این مورد را برای حفاظت افراد هم لحاظ می کنند.بنابرین ابتدا باید مقادیر U , R1 محاسبه و سپس محافظت اضافی تعریف می شود.

نهایتا مفهوم حفاظت از حریق به طور کلی برای ساختمان و افراد تعریف می شود.

ارزیابی ریسک حریق F.R.A.M.E

به این مطلب رای بدهید :

4.1764705882353 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.18 (17 Votes)


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید