1 item tagged "کنترل پنل 2 لوپ"

  • کنترل پنل GST مالترون

    دریافت کاتالوگ

    کنترل پنل 2 لوپ آدرس پذیرMultron مدلGST200M یک سیستم تمام عیار و ماژولار در طراحی و نصب می باشد. این کنترل پنل بصورت استثنایی راه حلهایی با کیفیت بسیار بالا برای کاربردهای مختلف فراهم میکند و با استفاده از پروتکل های پیشرفته و هوشمندی که در آن بکارگرفته شده است ، با طیف کاملی از دستگاههای آدرس پذیر سازگار می باشد.

EasyTagCloud v2.8